Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi2_empowered.jpg

Digital Number System Part-III

Email In PDF.

Binary Codes
Binary codes are codes which are represented in binary system with modification from the original ones. Below we will be seeing the following:

 • Weighted Binary Systems
 • Non Weighted Codes

Weighted Binary Systems

Weighted binary codes are those which obey the positional weighting principles, each position of the number represents a specific weight. The binary counting sequence is an example.

.

 

Decimal

8421

2421

5211

Excess-3

0

0000

0000

0000

0011

1

0001

0001

0001

0100

2

0010

0010

0011

0101

3

0011

0011

0101

0110

4

0100

0100

0111

0111

5

0101

1011

1000

1000

6

0110

1100

1010

1001

7

0111

1101

1100

1010

8

1000

1110

1110

1011

9

1001

1111

1111

1100

8421 Code/BCD Code

The BCD (Binary Coded Decimal) is a straight assignment of the binary equivalent. It is possible to assign weights to the binary bits according to their positions. The weights in the BCD code are 8,4,2,1.
Example:
 The bit assignment 1001, can be seen by its weights to represent the decimal 9 because:
1x8+0x4+0x2+1x1 = 9

2421 Code
This is a weighted code, its weights are 2, 4, 2 and 1. A decimal number is represented in 4-bit form and the total four bits weight is 2 + 4 + 2 + 1 = 9. Hence the 2421 code represents the decimal numbers from 0 to 9.

5211 Code
This is a weighted code, its weights are 5, 2, 1 and 1. A decimal number is represented in 4-bit form and the total four bits weight is 5 + 2 + 1 + 1 = 9. Hence the 5211 code represents the decimal numbers from 0 to 9.
Reflective Code

A code is said to be reflective when code for 9 is complement for the code for 0, and so is for 8 and 1 codes, 7 and 2, 6 and 3, 5 and 4. Codes 2421, 5211, and excess-3 are reflective, whereas the 8421 code is not.

Sequential Codes

A code is said to be sequential when two subsequent codes, seen as numbers in binary representation, differ by one. This greatly aids mathematical manipulation of data. The 8421 and Excess-3 codes are sequential, whereas the 2421 and 5211 codes are not.

Non Weighted Codes

Non weighted codes are codes that are not positionally weighted. That is, each position within the binary number is not assigned a fixed value.

Excess-3 Code
Excess-3 is a non weighted code used to express decimal numbers. The code derives its name from the fact that each binary code is the corresponding 8421 code plus 0011(3).

Example: 1000 of 8421 = 1011 in Excess-3

Gray Code
The gray code belongs to a class of codes called minimum change codes, in which only one bit in the code changes when moving from one code to the next. The Gray code is non-weighted code, as the position of bit does not contain any weight. The gray code is a reflective digital code which has the special property that any two subsequent numbers codes differ by only one bit. This is also called a unit-distance code. In digital Gray code has got a special place.

 

Decimal Number

Binary Code

Gray Code

0

0000

0000

1

0001

0001

2

0010

0011

3

0011

0010

4

0100

0110

5

0101

0111

6

0110

0101

7

0111

0100

8

1000

1100

9

1001

1101

10

1010

1111

11

1011

1110

12

1100

1010

13

1101

1011

14

1110

1001

15

1111

1000

Binary to Gray Conversion

 • Gray Code MSB is binary code MSB.
 • Gray Code MSB-1 is the XOR of binary code MSB and MSB-1.
 • MSB-2 bit of gray code is XOR of MSB-1 and MSB-2 bit of binary code.
 • MSB-N bit of gray code is XOR of MSB-N-1 and MSB-N bit of binary code.
 •   Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

  Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

  Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

  Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

  Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 3 2022 00:16 )