Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Video học thiết kế vi mạch trực tuyến

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần II) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 5554
2 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần III) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3366
3 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần IV) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3170
4 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần V) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3248
5 Bài học tìm hiểu về hệ thống trên chip (SOC) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9867
6 Bài học tìm hiểu về giao thức truyền nối tiếp Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5653
7 Bài học về giao thức nối tiếp I2C trong PIC Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 8828
8 Bài học về xử lý ngắt trong chip ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 8025
9 Bài học về tập lệnh của ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9791
10 Bài học tìm hiểu vi xử lý ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 11874
11 Bài học về cấu trúc bus (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5106
12 Bài học về cấu trúc bus (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6421
13 Bài học tìm hiểu về BUS Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 7284
14 Bài học tìm hiểu về khối truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5597
15 Bài học về thiết kế CPU (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6260
16 Bài học về thiết kế CPU (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 7202
17 Bài học về thiết kế bộ nhân, bộ công nhanh Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6364
18 Bài học thông qua những ví dụ kiến trúc chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5523
19 Bài học tìm hiểu không gian địa chỉ kiến trúc trong một con chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 4910
20 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần III) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5292
21 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6426
22 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5545
23 Bài học về CMOS động, cổng truyền, FFs CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6157
24 Bài học về NAND,NOR CMOS và các cổng khác Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 9531
25 Bài học về mạch logic NMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7086
26 Bài học về lý thuyết công nghệ CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 8894
27 Bài học về thiết kế Inverter CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6683
28 Bài học về bộ nhớ ROM-EPROM,EEPROM và Flash EPROM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 12516
29 Bài học về thiết kế mạch mạch BiMOS và CMOS cho DRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5647
30 Bài học về thiết kế mạch CMOS cho bộ nhớ SRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7442
31 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4719
32 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4802
33 Bài học về tối ưu hóa tối giản miền Karnaugh Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6371
34 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần III) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5275
35 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4911
36 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6691
37 Bài học về thiết kế bộ đếm và thanh ghi Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6739
38 Bài học về thiết kế mạch tuần tự đồng bộ Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7561
39 Bài học về thiết kế và tối ưu máy trạng thái xác định Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5761
40 Bài học về máy biến trạng thái (MOORE và MEALY) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 15429
41 Bài học về thiết kế bộ nhân mảng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4919
42 Bài học về thiết kế bộ cộng BCD và bộ trừ bù 2 Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 11160
43 Bài học về thiết kế mạch cộng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6255
44 Bài học về thiết kế mạch tổ hợp Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7195
45 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4954
46 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4675
47 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4938
48 Bài học vể thiết kế mạch bộ nhớ Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4865
49 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5222
50 Bài học đúc kết trong thiết kế CPU và ngõ vào ra Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5218
51 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Thiết kế hệ thống vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4762
52 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Hoạt động vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4530
53 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4662
54 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4826
55 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Giới thiệu(Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4798
56 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4707
57 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4865
58 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5591
59 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5920
60 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Ý tưởng cơ bản (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4848
61 Bài học về thiết kế vi xử lý pipeline(Phần XI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6077
62 Bài học về thiết kế vi xử lý - Xử lý dữ liệu cho CPU pipeline(Phần X) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5108
63 Bài học về thiết kế vi xử lý - Thiết kế DATAPATH cho CPU pipeline(Phần IX) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 9755
64 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển chương trình ngắt(Phần VII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4964
65 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển lập trình được(Phần VI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6576
66 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển hỗ trợ multi cycle(Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4783
67 Bài học về thiết kế vi xử lý - Tiến đến đa chu kỳ multi cycle(Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4757
68 Bài học về thiết kế vi xử lý - thiết kế đơn giản (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5340
69 Bài học về thiết kế vi xử lý - Cách thiết kế (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 7026
70 Bài học về thiết kế vi xử lý - Giới thiệu (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6060
71 Bài học về khối dấu chấm động (Floating Point) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6023
72 Bài học về số học nhị phân và thiết kế ALU Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6652
73 Bài học về khái niệm pipeline (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5552
74 Bài học về khái niệm pipeline (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6020
75 Bài học về khái niệm pipeline (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5445
76 Bài học về thiết kế vi xử lý - ý tưởng cơ bản thiết kế vi xử lý pipeline (Phần VIII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5356
77 Bài học về thiết kế bộ nhân (Multiplier) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5044
78 Bài học về thiết kế bộ chia (Divider) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5432
79 Bài học thiết kế khối ALU và tràn (ALU & Overflow) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 10258
80 Bài học về chế độ dịnh địa chỉ (adressing modes) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4960
81 Bài học về thiết kế bộ nhớ ROM Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 8517
82 Bài học về thiết kế mạch tuần tự Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6243
83 Bài học về Coding Verilog để Synthesis Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5804
84 Bài học về cách viết testbench Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 11857
85 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4643
86 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4699
87 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4707
88 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4955
89 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4514
90 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5280
91 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4576
92 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5819
93 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4617
94 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4533
95 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4669
96 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4610
97 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5973
98 Bài học về thiết kế Backend (Phần XI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4725
99 Bài học về thiết kế Backend (Phần X) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4767
100 Bài học về thiết kế Backend (Phần IX) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4411
101 Bài học về thiết kế Backend (Phần VIII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4500
102 Bài học về thiết kế Backend (Phần VII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4559
103 Bài học về thiết kế Backend (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4953
104 Bài học về thiết kế Backend (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4755
105 Bài học về thiết kế Backend (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4777
106 Bài học về thiết kế Backend (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5023
107 Bài học về thiết kế Backend (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4982
108 Bài học về thiết kế Backend (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5583
109 Bài học về Verilog HDL (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 11374
110 Bài học về Verilog HDL (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5582
111 Bài học về Verilog HDL (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7064
112 Bài học về Verilog HDL (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6064
113 Bài học về Verilog HDL (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5697
114 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5930
115 Bài học về thiết kế Pipeline cho CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7124
116 Bài học thiết kế tập lệnh của CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6702
117 Bài học về thiết kế CPU của Giáo Sư P.K.Biswas Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5743
118 Giới thiệu về mạch số Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7350
 

Latest IC Design Articles

Related Articles

Most Read IC Design Articles