Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semicon_lab.jpg

Video học thiết kế vi mạch trực tuyến

   Display # 
# Article Title Date Hits
1 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần II) Sunday, 20 January 2013 6166
2 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần III) Sunday, 20 January 2013 3661
3 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần IV) Sunday, 20 January 2013 3393
4 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần V) Sunday, 20 January 2013 3535
5 Bài học tìm hiểu về hệ thống trên chip (SOC) Saturday, 24 September 2011 10222
6 Bài học tìm hiểu về giao thức truyền nối tiếp Saturday, 24 September 2011 5892
7 Bài học về giao thức nối tiếp I2C trong PIC Saturday, 24 September 2011 9057
8 Bài học về xử lý ngắt trong chip ARM Saturday, 24 September 2011 8294
9 Bài học về tập lệnh của ARM Saturday, 24 September 2011 10070
10 Bài học tìm hiểu vi xử lý ARM Saturday, 24 September 2011 12138
11 Bài học về cấu trúc bus (Phần II) Saturday, 24 September 2011 5296
12 Bài học về cấu trúc bus (Phần I) Saturday, 24 September 2011 6647
13 Bài học tìm hiểu về BUS Saturday, 24 September 2011 7487
14 Bài học tìm hiểu về khối truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA) Saturday, 24 September 2011 5902
15 Bài học về thiết kế CPU (Phần II) Saturday, 24 September 2011 6507
16 Bài học về thiết kế CPU (Phần I) Saturday, 24 September 2011 7445
17 Bài học về thiết kế bộ nhân, bộ công nhanh Saturday, 24 September 2011 6627
18 Bài học thông qua những ví dụ kiến trúc chip Saturday, 24 September 2011 5710
19 Bài học tìm hiểu không gian địa chỉ kiến trúc trong một con chip Saturday, 24 September 2011 5123
20 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần III) Saturday, 24 September 2011 5534
21 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần II) Saturday, 24 September 2011 6670
22 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần I) Saturday, 24 September 2011 5802
23 Bài học về CMOS động, cổng truyền, FFs CMOS Friday, 23 September 2011 6415
24 Bài học về NAND,NOR CMOS và các cổng khác Friday, 23 September 2011 9860
25 Bài học về mạch logic NMOS Friday, 23 September 2011 7327
26 Bài học về lý thuyết công nghệ CMOS Friday, 23 September 2011 9196
27 Bài học về thiết kế Inverter CMOS Friday, 23 September 2011 7094
28 Bài học về bộ nhớ ROM-EPROM,EEPROM và Flash EPROM Friday, 23 September 2011 12771
29 Bài học về thiết kế mạch mạch BiMOS và CMOS cho DRAM Friday, 23 September 2011 5851
30 Bài học về thiết kế mạch CMOS cho bộ nhớ SRAM Friday, 23 September 2011 7759
31 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần II) Friday, 23 September 2011 4897
32 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần I) Friday, 23 September 2011 4984
33 Bài học về tối ưu hóa tối giản miền Karnaugh Friday, 23 September 2011 6600
34 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần III) Friday, 23 September 2011 5468
35 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần II) Friday, 23 September 2011 5083
36 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần I) Friday, 23 September 2011 6920
37 Bài học về thiết kế bộ đếm và thanh ghi Friday, 23 September 2011 6959
38 Bài học về thiết kế mạch tuần tự đồng bộ Friday, 23 September 2011 7843
39 Bài học về thiết kế và tối ưu máy trạng thái xác định Friday, 23 September 2011 5951
40 Bài học về máy biến trạng thái (MOORE và MEALY) Friday, 23 September 2011 16018
41 Bài học về thiết kế bộ nhân mảng Friday, 23 September 2011 5090
42 Bài học về thiết kế bộ cộng BCD và bộ trừ bù 2 Friday, 23 September 2011 11652
43 Bài học về thiết kế mạch cộng Friday, 23 September 2011 6507
44 Bài học về thiết kế mạch tổ hợp Friday, 23 September 2011 7443
45 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần III) Wednesday, 21 September 2011 5145
46 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần II) Wednesday, 21 September 2011 4850
47 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần I) Wednesday, 21 September 2011 5133
48 Bài học vể thiết kế mạch bộ nhớ Wednesday, 21 September 2011 5033
49 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần I) Wednesday, 21 September 2011 5467
50 Bài học đúc kết trong thiết kế CPU và ngõ vào ra Wednesday, 21 September 2011 5404
51 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Thiết kế hệ thống vào ra (Phần IV) Wednesday, 21 September 2011 4983
52 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Hoạt động vào ra (Phần IV) Wednesday, 21 September 2011 4731
53 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần III) Wednesday, 21 September 2011 4831
54 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần II) Wednesday, 21 September 2011 5023
55 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Giới thiệu(Phần I) Wednesday, 21 September 2011 5044
56 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần V) Wednesday, 21 September 2011 4918
57 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần IV) Wednesday, 21 September 2011 5045
58 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần III) Wednesday, 21 September 2011 5757
59 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần II) Wednesday, 21 September 2011 6130
60 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Ý tưởng cơ bản (Phần I) Wednesday, 21 September 2011 5061
61 Bài học về thiết kế vi xử lý pipeline(Phần XI) Wednesday, 21 September 2011 6310
62 Bài học về thiết kế vi xử lý - Xử lý dữ liệu cho CPU pipeline(Phần X) Wednesday, 21 September 2011 5323
63 Bài học về thiết kế vi xử lý - Thiết kế DATAPATH cho CPU pipeline(Phần IX) Wednesday, 21 September 2011 9991
64 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển chương trình ngắt(Phần VII) Wednesday, 21 September 2011 5220
65 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển lập trình được(Phần VI) Wednesday, 21 September 2011 6777
66 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển hỗ trợ multi cycle(Phần V) Wednesday, 21 September 2011 5019
67 Bài học về thiết kế vi xử lý - Tiến đến đa chu kỳ multi cycle(Phần IV) Wednesday, 21 September 2011 4971
68 Bài học về thiết kế vi xử lý - thiết kế đơn giản (Phần III) Wednesday, 21 September 2011 5536
69 Bài học về thiết kế vi xử lý - Cách thiết kế (Phần II) Wednesday, 21 September 2011 7199
70 Bài học về thiết kế vi xử lý - Giới thiệu (Phần I) Wednesday, 21 September 2011 6309
71 Bài học về khối dấu chấm động (Floating Point) Wednesday, 21 September 2011 6249
72 Bài học về số học nhị phân và thiết kế ALU Wednesday, 21 September 2011 6839
73 Bài học về khái niệm pipeline (Phần III) Wednesday, 21 September 2011 5717
74 Bài học về khái niệm pipeline (Phần II) Wednesday, 21 September 2011 6182
75 Bài học về khái niệm pipeline (Phần I) Wednesday, 21 September 2011 5629
76 Bài học về thiết kế vi xử lý - ý tưởng cơ bản thiết kế vi xử lý pipeline (Phần VIII) Wednesday, 21 September 2011 5576
77 Bài học về thiết kế bộ nhân (Multiplier) Wednesday, 21 September 2011 5230
78 Bài học về thiết kế bộ chia (Divider) Wednesday, 21 September 2011 5620
79 Bài học thiết kế khối ALU và tràn (ALU & Overflow) Wednesday, 21 September 2011 10499
80 Bài học về chế độ dịnh địa chỉ (adressing modes) Wednesday, 21 September 2011 5118
81 Bài học về thiết kế bộ nhớ ROM Tuesday, 20 September 2011 8688
82 Bài học về thiết kế mạch tuần tự Tuesday, 20 September 2011 6448
83 Bài học về Coding Verilog để Synthesis Tuesday, 20 September 2011 5995
84 Bài học về cách viết testbench Tuesday, 20 September 2011 12102
85 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần VI) Tuesday, 20 September 2011 4813
86 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần V) Tuesday, 20 September 2011 4866
87 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần IV) Tuesday, 20 September 2011 4873
88 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần III) Tuesday, 20 September 2011 5122
89 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần II) Tuesday, 20 September 2011 4678
90 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần I) Tuesday, 20 September 2011 5458
91 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần VI) Tuesday, 20 September 2011 4740
92 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần V) Tuesday, 20 September 2011 6036
93 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần IV) Tuesday, 20 September 2011 4778
94 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần III) Tuesday, 20 September 2011 4696
95 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần II) Tuesday, 20 September 2011 4848
96 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần I) Tuesday, 20 September 2011 4793
97 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Tuesday, 20 September 2011 6204
98 Bài học về thiết kế Backend (Phần XI) Tuesday, 20 September 2011 4942
99 Bài học về thiết kế Backend (Phần X) Tuesday, 20 September 2011 4944
100 Bài học về thiết kế Backend (Phần IX) Tuesday, 20 September 2011 4579
101 Bài học về thiết kế Backend (Phần VIII) Tuesday, 20 September 2011 4671
102 Bài học về thiết kế Backend (Phần VII) Tuesday, 20 September 2011 4721
103 Bài học về thiết kế Backend (Phần VI) Tuesday, 20 September 2011 5097
104 Bài học về thiết kế Backend (Phần V) Tuesday, 20 September 2011 4917
105 Bài học về thiết kế Backend (Phần IV) Tuesday, 20 September 2011 4954
106 Bài học về thiết kế Backend (Phần III) Tuesday, 20 September 2011 5218
107 Bài học về thiết kế Backend (Phần II) Tuesday, 20 September 2011 5148
108 Bài học về thiết kế Backend (Phần I) Tuesday, 20 September 2011 5863
109 Bài học về Verilog HDL (Phần I) Tuesday, 20 September 2011 11663
110 Bài học về Verilog HDL (Phần II) Tuesday, 20 September 2011 5783
111 Bài học về Verilog HDL (Phần III) Tuesday, 20 September 2011 7286
112 Bài học về Verilog HDL (Phần IV) Tuesday, 20 September 2011 6248
113 Bài học về Verilog HDL (Phần V) Tuesday, 20 September 2011 5884
114 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Tuesday, 20 September 2011 6111
115 Bài học về thiết kế Pipeline cho CPU Tuesday, 20 September 2011 7343
116 Bài học thiết kế tập lệnh của CPU Tuesday, 20 September 2011 7009
117 Bài học về thiết kế CPU của Giáo Sư P.K.Biswas Tuesday, 20 September 2011 6017
118 Giới thiệu về mạch số Tuesday, 20 September 2011 7688
 

Latest IC Design Articles

Related Articles

Most Read IC Design Articles

Chat Zalo