Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi1_solvingproblems.jpg

Video học thiết kế vi mạch trực tuyến

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần II) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 4840
2 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần III) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 2862
3 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần IV) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 2806
4 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần V) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 2808
5 Bài học tìm hiểu về hệ thống trên chip (SOC) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9302
6 Bài học tìm hiểu về giao thức truyền nối tiếp Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5185
7 Bài học về giao thức nối tiếp I2C trong PIC Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 8377
8 Bài học về xử lý ngắt trong chip ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 7514
9 Bài học về tập lệnh của ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9297
10 Bài học tìm hiểu vi xử lý ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 11432
11 Bài học về cấu trúc bus (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 4714
12 Bài học về cấu trúc bus (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5994
13 Bài học tìm hiểu về BUS Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6847
14 Bài học tìm hiểu về khối truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5051
15 Bài học về thiết kế CPU (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5759
16 Bài học về thiết kế CPU (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6695
17 Bài học về thiết kế bộ nhân, bộ công nhanh Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5874
18 Bài học thông qua những ví dụ kiến trúc chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5089
19 Bài học tìm hiểu không gian địa chỉ kiến trúc trong một con chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 4495
20 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần III) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 4748
21 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5885
22 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5049
23 Bài học về CMOS động, cổng truyền, FFs CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5607
24 Bài học về NAND,NOR CMOS và các cổng khác Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 8487
25 Bài học về mạch logic NMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6663
26 Bài học về lý thuyết công nghệ CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 8238
27 Bài học về thiết kế Inverter CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5988
28 Bài học về bộ nhớ ROM-EPROM,EEPROM và Flash EPROM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 11992
29 Bài học về thiết kế mạch mạch BiMOS và CMOS cho DRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5221
30 Bài học về thiết kế mạch CMOS cho bộ nhớ SRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6585
31 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4302
32 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4413
33 Bài học về tối ưu hóa tối giản miền Karnaugh Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5964
34 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần III) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4857
35 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4546
36 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6206
37 Bài học về thiết kế bộ đếm và thanh ghi Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6289
38 Bài học về thiết kế mạch tuần tự đồng bộ Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6922
39 Bài học về thiết kế và tối ưu máy trạng thái xác định Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5360
40 Bài học về máy biến trạng thái (MOORE và MEALY) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 14584
41 Bài học về thiết kế bộ nhân mảng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4544
42 Bài học về thiết kế bộ cộng BCD và bộ trừ bù 2 Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 10156
43 Bài học về thiết kế mạch cộng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5774
44 Bài học về thiết kế mạch tổ hợp Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6693
45 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4553
46 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4290
47 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4543
48 Bài học vể thiết kế mạch bộ nhớ Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4526
49 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4733
50 Bài học đúc kết trong thiết kế CPU và ngõ vào ra Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4795
51 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Thiết kế hệ thống vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4344
52 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Hoạt động vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4141
53 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4306
54 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4422
55 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Giới thiệu(Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4314
56 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4303
57 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4446
58 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5223
59 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5492
60 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Ý tưởng cơ bản (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4406
61 Bài học về thiết kế vi xử lý pipeline(Phần XI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5568
62 Bài học về thiết kế vi xử lý - Xử lý dữ liệu cho CPU pipeline(Phần X) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4648
63 Bài học về thiết kế vi xử lý - Thiết kế DATAPATH cho CPU pipeline(Phần IX) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 9233
64 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển chương trình ngắt(Phần VII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4473
65 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển lập trình được(Phần VI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6074
66 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển hỗ trợ multi cycle(Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4358
67 Bài học về thiết kế vi xử lý - Tiến đến đa chu kỳ multi cycle(Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4319
68 Bài học về thiết kế vi xử lý - thiết kế đơn giản (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4934
69 Bài học về thiết kế vi xử lý - Cách thiết kế (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6609
70 Bài học về thiết kế vi xử lý - Giới thiệu (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5548
71 Bài học về khối dấu chấm động (Floating Point) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5608
72 Bài học về số học nhị phân và thiết kế ALU Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6279
73 Bài học về khái niệm pipeline (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5139
74 Bài học về khái niệm pipeline (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5619
75 Bài học về khái niệm pipeline (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5055
76 Bài học về thiết kế vi xử lý - ý tưởng cơ bản thiết kế vi xử lý pipeline (Phần VIII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4929
77 Bài học về thiết kế bộ nhân (Multiplier) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4621
78 Bài học về thiết kế bộ chia (Divider) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5002
79 Bài học thiết kế khối ALU và tràn (ALU & Overflow) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 9789
80 Bài học về chế độ dịnh địa chỉ (adressing modes) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4582
81 Bài học về thiết kế bộ nhớ ROM Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 8157
82 Bài học về thiết kế mạch tuần tự Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5819
83 Bài học về Coding Verilog để Synthesis Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5326
84 Bài học về cách viết testbench Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 11297
85 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4263
86 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4316
87 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4328
88 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4624
89 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4150
90 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4930
91 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4199
92 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5413
93 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4246
94 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4173
95 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4342
96 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4223
97 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5525
98 Bài học về thiết kế Backend (Phần XI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4263
99 Bài học về thiết kế Backend (Phần X) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4349
100 Bài học về thiết kế Backend (Phần IX) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4010
101 Bài học về thiết kế Backend (Phần VIII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4110
102 Bài học về thiết kế Backend (Phần VII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4177
103 Bài học về thiết kế Backend (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4581
104 Bài học về thiết kế Backend (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4391
105 Bài học về thiết kế Backend (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4350
106 Bài học về thiết kế Backend (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4585
107 Bài học về thiết kế Backend (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4597
108 Bài học về thiết kế Backend (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5055
109 Bài học về Verilog HDL (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 10661
110 Bài học về Verilog HDL (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5154
111 Bài học về Verilog HDL (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6608
112 Bài học về Verilog HDL (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5688
113 Bài học về Verilog HDL (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5311
114 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5468
115 Bài học về thiết kế Pipeline cho CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6684
116 Bài học thiết kế tập lệnh của CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6123
117 Bài học về thiết kế CPU của Giáo Sư P.K.Biswas Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5178
118 Giới thiệu về mạch số Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6740
 

Các bài viết mới nhất

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các bài viết xem nhiều nhất