Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
wafer.jpg

Video học thiết kế vi mạch trực tuyến

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần II) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 6024
2 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần III) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3588
3 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần IV) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3352
4 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần V) Chủ nhật, 20 Tháng 1 2013 3468
5 Bài học tìm hiểu về hệ thống trên chip (SOC) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 10115
6 Bài học tìm hiểu về giao thức truyền nối tiếp Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5838
7 Bài học về giao thức nối tiếp I2C trong PIC Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9006
8 Bài học về xử lý ngắt trong chip ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 8244
9 Bài học về tập lệnh của ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 9987
10 Bài học tìm hiểu vi xử lý ARM Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 12083
11 Bài học về cấu trúc bus (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5255
12 Bài học về cấu trúc bus (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6597
13 Bài học tìm hiểu về BUS Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 7444
14 Bài học tìm hiểu về khối truy xuất bộ nhớ trực tiếp (DMA) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5828
15 Bài học về thiết kế CPU (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6457
16 Bài học về thiết kế CPU (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 7389
17 Bài học về thiết kế bộ nhân, bộ công nhanh Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6570
18 Bài học thông qua những ví dụ kiến trúc chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5664
19 Bài học tìm hiểu không gian địa chỉ kiến trúc trong một con chip Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5085
20 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần III) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5481
21 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần II) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 6616
22 Bài học về cấu trúc lệnh trong CPU (Instruction Set) (Phần I) Thứ bảy, 24 Tháng 9 2011 5745
23 Bài học về CMOS động, cổng truyền, FFs CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6356
24 Bài học về NAND,NOR CMOS và các cổng khác Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 9787
25 Bài học về mạch logic NMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7283
26 Bài học về lý thuyết công nghệ CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 9128
27 Bài học về thiết kế Inverter CMOS Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7009
28 Bài học về bộ nhớ ROM-EPROM,EEPROM và Flash EPROM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 12713
29 Bài học về thiết kế mạch mạch BiMOS và CMOS cho DRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5810
30 Bài học về thiết kế mạch CMOS cho bộ nhớ SRAM Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7689
31 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4859
32 Bài học về khối điều khiển ngắt trong chip (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 4947
33 Bài học về tối ưu hóa tối giản miền Karnaugh Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6559
34 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần III) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5430
35 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần II) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5052
36 Bài học về Logic số - Cơ bản của mạch số (Phần I) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6873
37 Bài học về thiết kế bộ đếm và thanh ghi Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6914
38 Bài học về thiết kế mạch tuần tự đồng bộ Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7769
39 Bài học về thiết kế và tối ưu máy trạng thái xác định Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5910
40 Bài học về máy biến trạng thái (MOORE và MEALY) Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 15860
41 Bài học về thiết kế bộ nhân mảng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 5059
42 Bài học về thiết kế bộ cộng BCD và bộ trừ bù 2 Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 11567
43 Bài học về thiết kế mạch cộng Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 6460
44 Bài học về thiết kế mạch tổ hợp Thứ sáu, 23 Tháng 9 2011 7389
45 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5104
46 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4809
47 Bài học về thiết bị logic lập trình được (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5090
48 Bài học vể thiết kế mạch bộ nhớ Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4996
49 Bài học vể kiểm tra độ bao phủ thiết kế tốt như thế nào? - Test Coverage (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5412
50 Bài học đúc kết trong thiết kế CPU và ngõ vào ra Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5371
51 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Thiết kế hệ thống vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4946
52 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Hoạt động vào ra (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4696
53 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4799
54 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Interface và buses (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4990
55 Khối chức năng hỗ trợ ngõ vào/ngõ ra - Giới thiệu(Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4995
56 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4884
57 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) (Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5015
58 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5722
59 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Tổ chức của bộ nhớ Cache (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6084
60 Bài học về cấp bậc của bộ nhớ (Memory) - Ý tưởng cơ bản (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5015
61 Bài học về thiết kế vi xử lý pipeline(Phần XI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6261
62 Bài học về thiết kế vi xử lý - Xử lý dữ liệu cho CPU pipeline(Phần X) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5278
63 Bài học về thiết kế vi xử lý - Thiết kế DATAPATH cho CPU pipeline(Phần IX) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 9939
64 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển chương trình ngắt(Phần VII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5172
65 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển lập trình được(Phần VI) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6742
66 Bài học về thiết kế vi xử lý - Bộ điều khiển hỗ trợ multi cycle(Phần V) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4987
67 Bài học về thiết kế vi xử lý - Tiến đến đa chu kỳ multi cycle(Phần IV) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 4942
68 Bài học về thiết kế vi xử lý - thiết kế đơn giản (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5501
69 Bài học về thiết kế vi xử lý - Cách thiết kế (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 7172
70 Bài học về thiết kế vi xử lý - Giới thiệu (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6266
71 Bài học về khối dấu chấm động (Floating Point) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6199
72 Bài học về số học nhị phân và thiết kế ALU Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6805
73 Bài học về khái niệm pipeline (Phần III) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5689
74 Bài học về khái niệm pipeline (Phần II) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 6150
75 Bài học về khái niệm pipeline (Phần I) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5596
76 Bài học về thiết kế vi xử lý - ý tưởng cơ bản thiết kế vi xử lý pipeline (Phần VIII) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5533
77 Bài học về thiết kế bộ nhân (Multiplier) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5199
78 Bài học về thiết kế bộ chia (Divider) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5587
79 Bài học thiết kế khối ALU và tràn (ALU & Overflow) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 10453
80 Bài học về chế độ dịnh địa chỉ (adressing modes) Thứ tư, 21 Tháng 9 2011 5091
81 Bài học về thiết kế bộ nhớ ROM Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 8657
82 Bài học về thiết kế mạch tuần tự Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6407
83 Bài học về Coding Verilog để Synthesis Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5960
84 Bài học về cách viết testbench Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 12049
85 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4782
86 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4839
87 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4846
88 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5084
89 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4649
90 Bài học về kiểm tra chip (Testing) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5428
91 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4711
92 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5992
93 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4754
94 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4670
95 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4817
96 Bài học về tổng hợp tần số (Synthesis) (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4759
97 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6175
98 Bài học về thiết kế Backend (Phần XI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4894
99 Bài học về thiết kế Backend (Phần X) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4916
100 Bài học về thiết kế Backend (Phần IX) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4552
101 Bài học về thiết kế Backend (Phần VIII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4631
102 Bài học về thiết kế Backend (Phần VII) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4691
103 Bài học về thiết kế Backend (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5070
104 Bài học về thiết kế Backend (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4892
105 Bài học về thiết kế Backend (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 4926
106 Bài học về thiết kế Backend (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5175
107 Bài học về thiết kế Backend (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5116
108 Bài học về thiết kế Backend (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5775
109 Bài học về Verilog HDL (Phần I) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 11601
110 Bài học về Verilog HDL (Phần II) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5750
111 Bài học về Verilog HDL (Phần III) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7238
112 Bài học về Verilog HDL (Phần IV) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6215
113 Bài học về Verilog HDL (Phần V) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5842
114 Bài học về Verilog HDL (Phần VI) Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6082
115 Bài học về thiết kế Pipeline cho CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7297
116 Bài học thiết kế tập lệnh của CPU Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 6945
117 Bài học về thiết kế CPU của Giáo Sư P.K.Biswas Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 5956
118 Giới thiệu về mạch số Thứ ba, 20 Tháng 9 2011 7610
 

Latest IC Design Articles

Related Articles

Most Read IC Design Articles

Chat Zalo