Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semicon_lab.jpg

SystemC Modules Part I

Email In PDF.

Introduction
Modules are the basic building block within SystemC to partition a design. Modules allow designers to break complex systems into smaller more manageable pieces. 

Modules help split complex designs among a number of different designers in a design group. Modules allow designers to hide internal data representation and algorithms from other modules. This forces designers to use public interfaces to other modules, and the entire system becomes easier to change and easier to maintain. Modules are similar to module in Verilog and Entity in VHDL.

A Module should in basic should contain ports, constructor, and methods/functions to work on the ports. Below is list of parts of a module.

 • ports
 • Internal Variables
 • Constructor
 • Internal Methods.

SC_MODULE

In SystemC modules are declared with SystemC keyword SC_MODULE. Below is syntax of a SC_MODULE.

Syntax :

1 SC_MODULE("module_name") {

 2   // module body

 3 }

Here

 • SC_MODULE : Macro or reserve word
 • module_name : Any valid module name

If you don't want to use SC_MODULE macro and want to write in pure C++ syntax, then you can write as below.

 1 class module_name : sc_module {

 2   // Module body

 3 }

This form of declaration resembles a typical C++ declaration of a struct or a class. The macro SC_MODULE provides an easy and very readable way to describe the module.

Example SC_MODULE

 1 // All systemc code should include systemc.h file

 2 #include "systemc.h"

 3 // SC_MODULE is macro, hello_world is module name

 4 SC_MODULE (hello_world) {

 5   // Body of module hello_world

 6 };

Bạn Có Đam Mê Với Vi Mạch hay Nhúng      -     Bạn Muốn Trau Dồi Thêm Kĩ Năng

Mong Muốn Có Thêm Cơ Hội Trong Công Việc

Và Trở Thành Một Người Có Giá Trị Hơn

Bạn Chưa Biết Phương Thức Nào Nhanh Chóng Để Đạt Được Chúng

Hãy Để Chúng Tôi Hỗ Trợ Cho Bạn. SEMICON  

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 12 Tháng 6 2022 21:23 )  
Chat Zalo