Trung tâm đào tạo thiết kế vi mạch Semicon


 • ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ TRUY CẬP NHIỀU TÀI LIỆU HƠN!
 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
semi2_empowered.jpg

Các Công ty Chip ở Việt Nam - IC Design Companies in Vietnam

 IC Design Companies in Vietnam  Nhu cầu hiện nay ngày càng nhiều Công Ty Thiết Kế Vi Mạch nước ngoài vào Việt Nam, nguồn nhân lực Thiết Kế Vi Mạch Việt Nam không nhiều không thể đáp ứng cho nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài Renesas, Marvell, Ampere Computing, Inphi, Synopsys, Bridgetek,  ...

   Sau đây là danh sách các Công ty Chip đã và đang tồn tại ở Việt Nam.

 IC (Semiconductor) Design Companies in Vietnam

1. Renesas Design Vietnam (HCM)

2. Ampere Computing Vietnam (AMCC - APM - Macom - Ampere is now (HCM)

3. Arrive Technology (ATVN - HCM) -> InPhi Now

4. Savarti Vietnam (HCM)

5. Bridgetek Vietnam (FTDI - Future Technology Device International) (HCM)

6. Grey Stones Co., Ltd (TP.HCM)

7. Intel Vietnam Corporation (TP.HCM)

8. TMA Solutions Co., Ltd (TP.HCM)

9. Vietnam Semiconductor Manufacturing Co. (VSMC) (TP.HCM)

10. Signet Design Solutions Co., (TP.HCM)

11. Top-Vu Technology Inc., (Ha Noi)

12. Dolphin Technology Vietnam (Ha Noi)

13. Applistar Corporation (Ha Noi)

14. Qorvo Việt Nam (Ha Noi) -> Active-Semi cũ

15. AWAH JSC Vietnam Company (HCM)

16. Uniquify Vietnam (HCM)

17. V-Silicon Vietnam (HCM) (Closed now)

18. Marvell VIỆT NAM (HCM)

19. Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Viettel (Viettel R&D)

20. SH Consulting Viet Nam

21. Microchip Vietnam (HCM)

22. ICDREC (HCM)

23. CM Engineering Vietnam (HCM, Da Nang) 

24. Hanatec Vietnam (HCM) 

25. Synopsys Vietnam (HCM) 

26. Synapse Vietnam (TP.HCM) 

27. Sanei (Da Nang) 

28. Semiconductor Technologies Vietnam (HCM) 

29. VTTEK (HCM, Hanoi) 

30. F-Soft (HCM, Hanoi) 

31. Bosch Vietnam (HCM) 

32. Inphi Vietnam (HCM, Da Nang) 

33. FingerVina Vietnam (HCM)  

34. CoAsia Vietnam (Hanoi)  

35. Sitrus Vietnam (HCM)

36. Realtek Vietnam (HCM) 

37. DreamBig Semiconductor Inc (HCM) 

38. Faraday Việt Nam (HCM)

39. BanVien Co., Ltd (HCM)

 

WHAT SORTS OF JOBS DOES AN VLSI or ASIC ENGINEER DO?

1. Architecture Design Engineer

2. RTL Design Engineer

3. Design Verification Engineer

4. Physical Design Engineer (Synthesis, DFT, STA)

5. Physical Design Engineer (Layout for Chip: PnR): both for Analog IC and Digital IC

6. Analog Circuit Design Engineer

7. Mixed Signal Design Engineer 

  

THÀNH CÔNG CỦA MỖI CÁ NHÂN SẼ GIÚP HÌNH THÀNH SILICON VALLEY IN VIỆT NAM 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN